ÖVERSÄTTER & FÖRKLARAR

jag slänger med och förkortningar, vissa etablerade andra påhittade.
så jag förklarar lite vilken innebörd orden har för mig,
det vill säga att de kanske inte helt korrekt, men som jag menar med begreppen.
för djupgående information - GOOGLE!

BM: BarnMorska
CTG: den maskin man kopplas upp mot, som mäter barnets hjärtljud och hur spänd livmodern är (SD).
• "DIPPAR": vanligt på prematura barn. deras lungor och hjärna är inte fullt utvecklade så de håller andan, glömmer bort att andas. detta i sin tur leder till lägre hjärtfrekevens som resulterar i sämre syreupptagning. oftast klarar T lösa det själv, ibland med att man får väcka henne lite och "påminna" henne andas.
FL: FörLossning
KMC: Kangaroo Mother Care. när man har sitt barn på bröstet. detta för att med närhet ge värme och trygghet - det bästa sätt för ett prematurbarn att utvecklas.
LATENSFASEN: blunda den känsliga, nu går vi på detalj. för att en förlossning ska ha startat, ska man gått genom latensfasen. det är då SD blir regelbunda och livmodertappen påverkas. det vill säga att den utplånas från 4cm längd och öppningen till livmodern vidgas till ca 4cm. vattnet kan gå och man åker i normala fall in till sjukhuset under/efter denna fas.
SD: SammanDragningar, de som spänner åt livmodern så som en förberedelse inför förlossningen. SD är de som jag benämner som oregelbundna och inte påverkar en förlossningsstart.
- förvärkar/värkar: här tvistar den lärde. men så som jag slänger med uttrycken menar jag att Förvärkar är detsamma som SD, men de kommer regelbundna, påverkar livmodertappen och är en start på förlossningen (kan säga de under latensfasen). Värkar å andra sidan, menar jag är de värkar/SD som man har när förlossningen har startat och är i full gång, innan man ska trycka ut ungen... :)
UL (RUL/VUL): UltraLjud, som de kollar barnet, livmodern och annat viktigt med i magen. RUL är RutinUltraLjud, det UL som man får runt vecka 19. VUL är VaginaltUltraLjud, när de kör upp (liksom ordet förklarar) och kikar så att säga inifrån/nerifrån.
USK: UnderSKöterna...jag uppdaterar denna så är det fler saker som inte förstås, let me know.

RSS 2.0